Jak správně vytvořit návrh potištěné pásky?
Jaká jsou omezení a na co si dát pozor?

Nějakou představu o tom, jak by měla Vaše páska vypadat, zřejmě již máte. My budeme rádi pracovat na tom, aby se stala skutečností. Přesto je třeba vědět, co je a co není možné na pásku natisknout. Jen tak budete vědět, co čekat a Vaše představa se bude shodovat s tím, co spolu nakonec vyrobíme.


Jak vytvořit návrh potištěné pásky?

Jak probíhá výroba pásky?

Potištěné pásky se potiskují podobně jako noviny tzv. flexotiskem. Páska prochází tiskařským strojem, který na ni opakovaně tiskne barvu nanesenou na tiskařské štočky. Co štoček, to jedna barva, současná technologie nám umožňuje tisknout 1, 2 nebo 3 přímé barvy Pantone.

Pokud si zvolíte jinou barvu podkladu než bílou, je nejprve bílá páska obarvena na požadovaný odstín Pantone a teprve poté se páska potiskne až 3 barvami.

Rozměry motivu a mezer

Motiv pásky může mít maximální rozměry dané standardními rozměry tiskařských štočků. Motiv tak může být vysoký maximálně 50 mm, dlouhý může být podle zvoleného štočku 151, 189, 251, 314 nebo 500 mm. Mezera mezi opakováním motivu musí být navržena v rámci tiskového štočku. Máme-li např. logo dlouhé 100 mm, můžeme použít štoček délky 151 mm a mezera bude cca 50 mm. Zdá-li se mezera příliš velká, můžeme (jde-li to) zvětšit motiv o 10 mm, mezera pak bude cca 40 mm.

Technicky netisknutelná mezera mezi tiskovými štočky je vždy cca 1 mm široká. Při běžném tisku se obvykle vůbec neprojeví (má barvu pásky). Ukáže se pouze v případě, že bychom chtěli tisknout nepřerušovaný motiv, negativní tisk apod.

Tisk do okrajů

Náš tiskový stroj umožňuje tisk přes celou šíři pásky až do okrajů, tzv. na spad. Grafiku tomu nemusíte nijak přizpůsobovat (není třeba vytvářet přesahy na spadávku).

Více motivů na jeden štoček

Lze realizovat i takové návrhy, kdy se na jeden štoček (obvykle zvolíme nějaký delší) umístí třeba dva nebo i tři motivy stejné nebo různé grafiky. Obvyklý postup je takový, že podle šíře motivu a požadovaných mezer mezi opakováním zvolíme konkrétní štoček a lehce upravíme buď velikost motivu nebo mezery mezi nimi.

Barevnost pásky

Základní barvy pásky

V základu používáme bílou, průhlednou nebo hnědou pásku. Vytvořit však můžeme pásku s libovolným podkladem, kdy bílou pásku nejprve obarvíme na požadovaný odstín podle vzorníku Pantone Solid Coated (C) a teprve poté tiskneme logo a další motivy.

Barvy motivu, počet barev tisku

Logo, texty, slogan, kontakty a vše ostatní můžete mít rovněž v jakékoliv barvě podle vzorníku Pantone Solid Coated (C). Nemáte-li vybrané odstíny Pantone, tvořte grafiku v RGB nebo CMYK a my za Vás vybereme nejbližší odstíny. K odsouhlasení grafiky posíláme korekturu.

Pro tisk motivu můžete zvolit nejvýše 3 přímé barvy Pantone.

Světlá barva na tmavý podklad

Tiskneme-li světlou barvou na tmavý podklad (např. bílý text nebo logo na červenou pásku), světlá barva chytne nádech podkladové barvy. Bílá na červené bude růžová, bílá na modré bude namodralá apod. Nejlepší podklad je proto bílý – poskytuje nejlepší kontrast a nijak neovlivňuje nanášené barvy.

Toto se dá částečně obejít tak, že i tmavé pozadí budeme tisknout na bílou pásku pomocí štočku. Detaily s Vámi rádi probereme telefonicky.

Rastrování odstínů jednou barvou

Někdy je možné použít jednu tiskovou barvu pro vytvoření tmavších a světlejších odstínů, čímž můžeme ušetřit na ceně tiskové přípravy. Typicky jde o tisk tmavšího a světlejšího odstínu. Tmavší odstín je tvořen zvolenou základní barvou. Světlejší odstín vytvoříme jako mřížku bodů, z nichž některé budou obarvíme základní barvou a některé vůbec. Mezi obarvenými body bude prosvítat bílá barva podkladu, což vytvoří efekt světlejšího odstínu. Jde o tzv. tisk rastru. Pro ukázku klikněte na obrázek SunCe.


Tipy pro lepší pásky a odpovědi na Vaše otázky

Jak dosáhnout hezkých barev na pásce?

Základem pro vytvoření hezky barevné pásky je dobrý kontrast a syté barvy. Vybírejte výrazné barvy – ne příliš tmavé, aby vypadaly jako černé, ani příliš světlé, aby splývaly s podkladem, a zvolte k nim kontrastní podklad. Vhodná kombinace je bílý podklad + tmavý text + středně tmavá doplňková grafika.

Je možné vyrobit nepřerušovaný potisk?

Nepřerušovaný potisk vyrobit neumíme, v některých případech však jde simulovat nepřerušovaný text.

Při tisku jsme omezeni délkou tiskařského štočku a mezerami mezi nimi. Nicméně pokud jde o text, ten sám o sobě obsahuje mezery mezi slovy a ty se dají využít k vytvoření efektu nepřerušeného textu. Jednoduše text umístíme po celé délce štočku a vhodnou úpravou pak potisk vypadá  jako nepřerušovaný.

Příklad AppleMix.cz ukazuje, jak je možné opakovat text, aby vypadal jako nepřerušovaná linie.

Tento obrázek ukazuje pouze náš grafický návrh. Potisk AppleMix.cz jsme nakonec nerealizovali.

Je možné vytisknout plnobarevný obrázek, např. fotografii?

Fotografický tisk zatím neumíme.

Potisk je tištěn maximálně třemi předem přesně definovanými barvami. Ty se při tisku nesmíchají, tudíž nevniká plnobarevný obrázek, např. fotografie.


Máte nějakou otázku? Ptejte se!

    Vaše jméno

    Váš Email

    Vaše zpráva